शनिवार, 15 नवंबर 2008

रोग नाश के लिए


 


 

रोगानशेषानपहंसि तुष्टा रुष्टातुकामान् सकलानभीष्टान।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्राश्रयंताप्रयान्ति।।